Asuntojen sisustus

 

Asunnon sisustusprojektin työstäminen alkaa heti ensimmäisestä tapaamisesta asiakkaan kanssa. Sisustussuunnittelija pyrkii ottamaan selvää asiakkaan mieltymyksistä, hänen toiveistaan ja vaatimuksistaan. Pyrimme sisustuksen suunnittelun aikana täyttämään asiakkaan toiveet mahdollisimman tarkasti. Tapauksissa, joissa tämä ei ole teknisistä syistä mahdollista, ehdotamme muita optimaalisia vaihtoehtoja. Tämän jälkeen määrittelemme tarkemman konseptin asuintilojen tyylistä ja luomme visuaalisen mallin, jonka avulla lopputulos on havainnollistettavissa jo ennen varsinaisten sisustustöiden aloittamista.

 

Töiden ensivaihe on projektin laatiminen. Tähän kuuluu neuvottelu asiakkaan kanssa sisustusideoista ja -konseptista, sisustussuunnittelijan vierailu sisustuskohteessa ja yleissuunnitelman luominen, päätöksen tekeminen tilojen jaottelusta ja visuaalisen mallin luominen.

 

Seuraava työvaihe on luodun sisustussuunnitelman toteuttaminen, joka alkaa niiden rakennusmateriaalien valitsemisesta, jotka eivät ole osa itse teknistä prosessia. Näitä ovat mm.: huonekalut, sisä- ja ulko-ovet, valaisimet, saniteettivarusteet ja koristetekstiilit.

 

Tämän lisäksi työvaiheessa projektiin otetaan mukaan siihen sopivat visuaaliset suunnittelijat ja muiden erityissuuntausten, kuten mm. tilojen viimeistelyn, asiantuntijat. Arkkitehtuuritoimisto takaa jokaisen projektin ainutlaatuisuuden. Olemme valmiita esittelemään asiakkaalle portfolion jo suoritetuista, eri vaikeusasteiden ja tyylien projekteista. Takaamme sisustuksen luomisessa yksilöllisen lähestymistavan jokaista asiakasta kohden, mikä toimii vakuutena jokaisen konkreettisen tilauksen erityisyksityiskohtien huomioimisessa ja ihanteellisen lopputuloksen saavuttamisessa.